اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زلزله در ترکیه و سوریه تا این لحظه چند قربانی گرفته است؟