اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کرباسیان و خوانساری از رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی حذف شدند؟