اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرغ های آلوده بلاروسی به ایران رسیدند؟