اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر صمت خودش را از مسئله گران‌فروشی خودرو کنار کشید