اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه: تهران و قاهره در مسیر ارتقا روابط حرکت می کنند