چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


ببینید | ایران در حمله به اسرائیل از موشک فراصوت استفاده کرد؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / سایت خبرآنلاین / فیلم

ببینید | ایران در حمله به اسرائیل از موشک فراصوت استفاده کرد؟

خبرگزاری دانشجو، فیلمی منتشر کرد که در آن برخی از کارشناسان به نقل از اظهارات و اطلاعات داده شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح گفتند که در عملیات وعده صادق، از موشک فراصوت استفاده نشده است. کارشناس دیگری هم بیان کرد: « ایران در حمله سخت به اسرائیل از موشک و پهپادهای نسل دو و سه استفاده کرده است.»/دانشجو