جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


 معیارهای جامعه‌شناختی در انتخابات اخلاقی
۳ روز قبل / سایت خبرآنلاین / ...

 معیارهای جامعه‌شناختی در انتخابات اخلاقی

مردم باید توجه داشته باشند رفاه را صرفا در وعده‌های مالی نبینند و به خدمات زیر بنایی در عرصه‌های مختلف توجه داشته باشند. نامزدها نیز نباید از تمایل مردم سوءاستفاده کنند. رقابت‌های انتخاباتی باید عرصه‌ای برای یادگیری اجتماعی باشد تا  سیاست بتواند نقش مولد و پیش‌برنده خود را در جامعه تامین کند. اما در صورتی که مفهوم اخلاقی سیاست مورد توجه قرار نگیرد ما به جای سیاست مولد به  سیاست مخرب خواهیم رسید.