شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024


چرا چین در برابر عبور شهروندان از سد فیلترینگ شکست خورد / سانسور رخنه پذیر استراتژی موثر در برابر کاربران / چگونگی اعمال سانسور در کشورهای دمکراتیک
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / سایت خبرآنلاین / ...

چرا چین در برابر عبور شهروندان از سد فیلترینگ شکست خورد / سانسور رخنه پذیر استراتژی موثر در برابر کاربران / چگونگی اعمال سانسور در کشورهای دمکراتیک

سیلان مبتنی بر پروپاگاندا و شلوغ‌کردن فضا و پخش اطلاعات غلط است و کارش بیش‌تر از جنس رقابت با اطلاعات موجود است تا محدودکردن دسترسی به آنها. این روش را روس‌ها مؤثرتر از هر حکومت دیگری به کار می‌برند...در نظام‌های دموکراتیک نیز سیلان و انتشار اخبار غلط بزرگ‌ترین تهدید است، و شهروندان کشورهای دموکراتیک در برابر سیل عظیم اطلاعات نادرست به اندازه‌ی باقی مردم دیگر نقاط دنیا آسیب‌پذیرند.