دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024


گروکشی از بیمار؛ زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت خبرآنلاین / اجتماعی

گروکشی از بیمار؛ زیرمیزی پزشکان روی میز تعزیرات

دریافت وجه اضافه بر تعرفه در هر صنفی تخلف است و  برخی از پزشکان تحت عناوین مختلف اقدام به اضافه دریافتی از بیمار می‌کنند که تخلف است.