جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


شهید آمریکایی راه مشروطه
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت خبرآنلاین / فرهنگی

شهید آمریکایی راه مشروطه

هوارد باسکرویل راه دور از نبراسکا تا تبریز را آمد تا شامگاه ۳۰ فروردین ۱۲۸۸ در حالی که در محاصره شنب غازان بین مجاهدان و نیروهای دولتی پیروزی با آن‌ها بود کشته شود. صادق رضازاده شفق از اعضای گروه نجات و یاران باسکرویل نوشته : از سنگرهای اطراف فریاد بلند شد: «آمریکایی را زدند» ... باسکرویل را افتاده و به خونی که از سینه‌اش بالا می‌زد، آغشته دیدیم.