پرونده حمله سایبری به جایگاه سوخت روی میز کمیسیون امنیت ملی مجلس
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم  در توضیح اختلال پیش آمده در جایگاه های سوخت، این اتفاق را حمله سایبری دانست و گفت: تا جایی که اطلاع دارم بحث زیرساخت مربوط به جایگاه های سوخت با اینترنت کار نمی کند و آنها شبکه داخلی دارند. این نماینده دور یازدهم مجلس معتقد است: اگر جایگاه های سوخت هک شده یا در آنها آلودگی ایجاد شده است، به صورت مستقیم و توسط افراد انجام شده است، چرا که آنها به شبکه اینترنت وصل نیستند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون متبوعش به طور قطع به موضوع ورود خواهد کرد، گفت: پیشنهاد بررسی موضوع را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهم داد و قطعا کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد. او زمان بررسی موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را ظرف هفته آینده اعلام کرد. رحیمی جهان آبادی در توضیح اینکه این اولین بار نیست که به تاسیسات ما حمله سایبری می شود، بیان کرد: جنگ است و در یک جنگ، به هر نقطه از خاک شما، تاسیسات و امکات شما ممکن است دشمن حمله کند و به آنها آسیب بزند. قبلا هم علاوه بر حمله به سامانه راه آهن و حمله به دوربین های زندان اوین، به مراکز اتمی ما هم با یک فلش آلوده حمله کردند و این موضوع در حال تکرار است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تاکید کرد: باید بررسی شود که آسیب به جایگاه های سوخت از کجا وارد شده است تا به موضوع اشراف پیدا کنند و جلوی تکرار آن گرفته شود یا حداقل میزان آسیب پذیری کاهش یابد. این نماینده مجلس آسیب های وارده به تاسیاست مختلف ما توسط دشمن را ناشی از ضعف ما در ناحیه سایبری ندانست و اظهار کرد: ما در این ناحیه ضعیف نیستیم. واقعیت این است که وقتی کشوری با ۸۰ میلیون نفر و این همه تاسیسات و وسعت داریم، طبیعی است که نظارت، کنترل و اشراف بر همه آنها کار سختی باشد. از نظر علمی هم دنیای پیچیده ای است و ما دشمنانی داریم که در سطح جهانی امکانات وسیع بین المللی در اختیار دارند. پس نباید این را ناشی از ضعف سایبری خودمان بدانیم. نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی، اتفاق فوق را کار اسرائیل دانست و گفت: این حمله سایبری را کار اسرائیلی ها می دانم چرا که هر خرابکاری در خاورمیانه علیه کشورهای مسلمان کار اسرائیل است و از آنجایی که کشور ما در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده؛ دشمنی آنها با ما ثابت شده است. اما آنها باید بدانند به طور یقین با این اقدامات خرابکارانه و آسیب زدن ها مشکلی از اسرائیل حل نخواهد شد. 23219