واکنش نجم‌الدین شریعتی به شوخی «گشت ارشاد» با خودش

واکنش نجم‌الدین شریعتی به شوخی «گشت ارشاد» با خودش