کتابِ «دا» به چاپ صدوپنجاه‌ونهم رسید

کتابِ «دا» به چاپ صدوپنجاه‌ونهم رسید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کتاب «دا» که دربردارنده خاطرات سیده‌زهرا حسینی است و سیده‌اعظم حسینی آن را به نگارش درآورده، به چاپ صدوپنجاه‌ونهم رسید. در توضیح ناشر این کتاب آمده است: «راوی این کتاب در پرداخت خاطرات خود به گونه‌ای، موضوعاتی چون روزهای آغازین جنگ، روزهای مقاومت در خرمشهر، روزهای اشغال شهر و همچنین ادامه زندگی در اردوگاه را مورد اشاره قرار داده است.»  در این کتاب، سیده‌زهرا حسینی، خاطرات خود از روزهای مقاومت خرمشهر و روزهای پس از آن را با جزئی‌ترین موارد روایت می‌کند تا آن‌جا که این گونه جزئی‌نگری و بیان لحظه لحظه وقایع باعث شده است تا بسیاری، این کتاب را رمان بنامند. راوی در آن روزها تنها ۱۷ سال داشته و اهمیت این کتاب شاید در این باشد که وقایع جنگ ما برای اولین‌بار از زاویه دید یک دختر نوجوان روایت شده است. ۵۷۵۷