بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …آماده سازی و بسته بندی غذامرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …تدوین طرح توجیهی تسکوشاپ