اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انواع مرغ بسته‌بندی شده چند؟
فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است. نام کالا قیمت (تومان) بازو ساده پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ بازو بدون پوست مرغ زی پرو - 0.9 کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ بال مرغ ساده رویال طعم - 700 گرم ۵۰,۴۰۰ پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم ۵۰,۰۸۰ ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم - 900 گرم ۸۶,۴۰۰ ساق ران مرغ بدون پوست طعم - 900 گرم ۸۶,۴۰۰ شنیسل ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم ۱۰۴,۴۰۰ مرغ کامل خرده شده بدون پوست رویال - 1.8 کیلوگرم ۱۵۹,۳۰۰ مغز ران مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم ۱۵۶,۶۰۰ ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم ۱۷۲,۸۰۰ سینه بی پوست مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم ۱۷۴,۶۰۰ سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم ۲۰۸,۸۰۰ ۲۲۳۲۲۷