دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسکانال فلکسیبلفروش انواع پی ال سی(PLC) زیمنس

اجرای گروه موسیقی چارتار در برنامه پژمان جمشیدی