تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانفروش بالابر نفریفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

تحریم قادر به توقف صنعت نفت نیست