مراسم تکریم و معارفه معاونان قدیم و جدید وزارت خارجه/عکس