دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختفروش جیوهتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …طراحی وارائه نقشه های معماری ، …

دلنوشته علی ربیعی به مناسبت شب قدر/ می‌خواهم برای عزیزانم‌ به دعا بنشینم
در این شب قدر و در تنهایی خود می‌خواهم برای عزیزانم‌ به دعا بنشینم.  همه آنها که دوستشان دارم و نمی‌دانم چه آرزویی در دل دارند.   امشب می‌اندیشم هر انسانی به راستی یک دنیا در درون خود دارد. و در  این دنیای درونی متاثر از جهان خارج، هزاران هزار آرزو شکل  می‌گیرد. خدایا تو شاهدی که سختی تحریم‌زدگی بر زندگی بسیاری از هموطنانمان سایه افکنده و رنج توامان کرونا بر غم دلها افزوده و نشاط با بسیاری از خانه‌ها بیگانه شده است.   به یاد می‌آودم مادرم وقتی به سجاده می‌نشست همه انسانها را دعا می‌کرد و با دقتی عجیب هیچ کس را از قلم‌ نمی‌انداخت. گویی در همه جهان زیسته بود. دعاهایش آرام آرام  از آدمها در وسعت یک جهان بزرگ به دنیای کوچک خانه‌مان می‌رسید. امشب می‌خواهم به سنت مادرم دعا کنم: خدایا تو بر حال همه آگاهی پس به حرمت این شبهای عزیز بهترین‌ها را برای همه انسانها  به خصوص هموطنانم مقدر فرما. خانه‌های تمامی هم‌میهنانم را سرشار از شادی کن و آرزوهایی که به مصلحت‌شان می‌دانی را برآورده ساز و بهترین مسیرها را در پیش روی آنها قرار ده. آمین یا رب العالمین 2323