پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۱۹ / /
اجرای مجدد فیلم "تایتانیک" در مستندی جدید
بعد از ۲۵ سال مستندی با عنوان "تایتانیک" از نشنال جئوگرافیک پخش شد.