اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعال رسانه ای نزدیک به جلیلی : غرب فقط ۷۲ساعت به ایران فرصت داده / نباید این توافق  امضا شود
غرب همان پیشنویس ۶ماه قبل که بسیاری از تحریمها باقی میماند را روی میز گذاشته وگفته فقط ۷۲ساعت برای احیای برجام فرصت هست؟ نباید این توافق ضعیف امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای تعادل بازار نفت به توافق نیاز دارد نه ایران. وگرنه "نقطه ماکسیمم" تاثیر تحریم بر ایران تمام شده. گفتنی است ، ثابتی مجری صداوسیما و از نزدیکان سعید جلیلی: نباید این توافق امضا شود بیشتر بخوانید : جدی ترین مانع کنونی توافق نهایی چیست ؟ / مشاور تیم مذاکره ایران پاسخ داد شوک برجامی وین ، خوش فرجام یا نافرجام ؟ ۲۱۲۱