جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …گروه ساختمانی آروین سازهما پشتیبان شما هستیمفروش انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی …

رهبر چین: پکن در بهبود محیط زیست جهان دارای سهم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی تاکید کرد، اپیدمی کرونا به ما این نکته را فهمانده است که انسان و طبیعت دارای سرنوشت مشترک هستند؛ از این رو ما باید در راستای تحقق توسعه از محیط زیست حفاظت کنیم و تلاش بر توسعه در حفاظت از محیط زیست داشته باشیم. شی در ادامه گفت: رونق بوم شناسی منجر به رونق تمدن می شود؛ ما باید نسبت به تمدن بشری مسوولیت پذیر باشیم و به طبیعت احترام گذاشته و قوانین آن را مراعات کنیم و نیز آن را مورد حفاظت قرار دهیم. رهبر چین افزود: باید راه همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت را جست و جو کنیم و ضمن تقویت این نوع هماهنگی، یک دنیای مرفه، پاک و زیبا بسازیم. شی با اشاره به رابطه توسعه و محیط زیست گفت: تنوع زیستی، هم پایه توسعه پایدار است و هم هدف و وسیله است. ما باید به روش طبیعت از هرگونه زیست حمایت کنیم و باید ضمن حفاظت از طبیعت فرصت توسعه را دنبال کنیم تا به یک وضعیت برد- برد برای حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی با کیفیت بالا دست یابیم. رهبر چین با اشاره به جریان یک جانبه گرایی در جهان امروز گفت: در مقابل چالش ها و ریسک های موجود در سراسر جهان، کشورهای مختلف جامعه ای با سرنوشت مشترک هستند. یک جانبه گرایی ناکام خواهد ماند و تنها راه درست همبستگی و همکاری است. ما باید با پشتیبانی از سازوکار بین المللی با محوریت سازمان ملل و حفاظت از عزت و اقتدار قوانین و مقررات بین المللی، مهارت و مدیریت زیست محیطی جهان را به سطح بالاتری ارتقا دهیم. رییس جمهور چین از مهمانان دعوت کرد تا برای شرکت در پانزدهمین کنفرانس پیمان تنوع زیستی طرفین به شهر زیبای کون مینگ چین سفر کنند. ۴۵۲۳۱