اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشف جسد ۹ پناهجو در کامیون
به نقل از ایندیپندنت، به گفته‌ مقام‌های صربستان، این پناهجویان در کامیونی که از یونان عازم لهستان بود، در میان ورقه‌های آلومینیومیپنهان شده بودند. در بیانیه گمرک صربستان آمده است که افسران گمرک در مرز صربستان با مقدونیه شمالی، روز چهارشنبه با اسکن کردن کامیونتوانستند مهاجران را پیدا کنند. در این بیانیه آمده است که این مهاجران مردان جوانی از افغانستان، پاکستان و سوریه بودند اما تاکنون هویت و مشخصات این افرادمشخص نشده است. صربستان در قلب مسیر زمینی بالکان قرار دارد که پناهندگان و مهاجران از آن برای رسیدن به اروپای غربی استفاده می‌کنند. مهاجران از ترکیه به یونان یا بلغارستان و سپس مقدونیه شمالی و صربستان می‌روند. آن‌ها در ادامه از صربستان به سمت کشورهایعضو اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، کرواسی یا رومانی حرکت می‌کنند یا ابتدا به بوسنی و سپس به کرواسی می‌روند. به تازگی نیز بر اثر غرق شدن کشتی پناه‌جویانی در شمال ایتالیا، بیش از ۷۰ تن از پناه‌جویان افغان از جمله زنان و کودکان در آب‌هایایتالیا غرق شدند. در این میان، چهارده کودک افغان از جمله قربانیان بودند. ۲۷۱ ۲۳۳