تغییر کف قیمتی دلار/صرافان دلار را امروز چند خریدند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز قیمت دلار در پنجمین روز هفته در صرافی‌های بانکی در کانال ۲۶ هزار تومان کمی نوسان داشت  و در پایان معاملات نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت۲۶ هزار و۶١٧ تومان اعلام شد.نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ۲۶ هزار و ٩٠ تومان گزارش شد. مرز روانی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۷هزار تومان اعلام شده است.به این ترتیب کف مقاومتی ۲۶ هزار تومان و سقف مقاومتی ۲۷هزار  تومان گزارش شد. بر اساس این گزارش ، قیمت فروش هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۳۰ و ۶۵٢ تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ٣٠ هزار و ۴۵ تومان گزارش شد.  در بازار آزاد اما قیمت دلار بین ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا ٢٩ هزار و ٢٠٠ اعلام شد. ٢٢٣٢٢٣