اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بشنوید | مردم به انتخابات دیگر توجهی نمی‌کنند