ببینید | ترافیک سنگین و بی‌سابقه در گردنه حیران در آخرین جمعه تابستان