ببینید | صلاح در اولدترافورد رونالدو را به آتش کشید؛ یونایتد 0 - 5 لیورپول