اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس | درنای وارداتی به فریدون‌کنار رسید