اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

منطقه‌ی باستانی ملکه‌ی سبا در یونسکو ثبت شد