هافبک مغضوب مجیدی، به تمرینات بر می‌گردد

هافبک مغضوب مجیدی، به تمرینات بر می‌گردد