آرایشگاه مردانه و داماد حمید بخشیطراحی، چاپ و تولید انواع جعبهتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب … الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …

کنایه امیرحسین صادقی به استقلال!