شرط جدید برای حضور تماشاگران در دیدار ایران و کره‌جنوبی