اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفاوت معنادار ‎«زبان بدن» رئیسی در مواجهه با سفیر فرانسه و سفیر زیمبابوه