نجات دختر نوجوان از غرق شدن در تهران/ عکس

نجات دختر نوجوان از غرق شدن در تهران/ عکس