برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرشفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …