اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نرخ بیکاری تک رقمی ماند/ چه تعداد بیکار داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آماری که به تازگی مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در بهار ۱۴۰۱ منتشر کرد، نشان داد که نرخ بیکاری با افزایش ۰.۴ درصدی به ۹.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در دوره مورد بررسی از این حکایت دارد که از کل جمعیت کشور بیش از ۶۳.۵ میلیون نفر ۱۵ ساله و بیشتر هستند که از بین آنها بیش از ۲۵.۹ میلیون نفر فعال اند (بیکار و شاغل). میزان آن نسبت به بهار سال پیش، ۰.۵ درصد کاهش داشته است. ۹۸ هزار نفر از شاغلان کم شد از جمعیت فعال، دو میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار هستند که نسبت به بهار سال گذشته، ۰.۴ درصد افزایش یافته و بر تعدادشان حدود ۱۰۸ هزار نفر افزوده شده است. همچنین تعداد شاغلان بیش از ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار نفر است که ۰.۶ درصد معادل ۹۸ هزار و ۲۵۶ نفر از تعداد آنها نسبت به پارسال کم شده است. ۲۲۳۲۲۷