اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با حذف پلتفرم‌ها بازهم کسی تلویزیون را تماشا نمی‌کند/ مشکل از جای دیگری است