بانک کتابآموزش تعمیرات موبایل همراه با معرفی …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتپرایمر PVC

لرزه های پیاپی زمین در محمله فارس آرامش را از اهالی این منطقه گرفته و این دلهره بین ساکنان وجود دارد که چه زمانی محمله فارس آرام می گیرد؟ زلزله در محمله فارس به قدری زیاد و پشت سر هم بوده که اهالی این منطقه در ماه های اخبر به دلیل ترس از زلزله نتوانستند با آرامش سر به بالین بگذارند. محمله بخشی از شهرستان خنج در استان فارس است، این بخش شهرستان خنج  تاریخ صدساله و کهن دارد که در سال 1398 به شهر تبدیل شد. این بخش از خنج که جمعیت زیادی نیز ندارد و فقط (طبق سرشماری سال 95) 174 خانوار در آن جا زندگی می کنند، از زمین لرزه های بسیار زیاد برخوردار است و این زمین لرزه ها وحشت زیادی را بین اهالی به وجود آورده. اگر بگوییم میزان زمین لرزه این منطقه در سال 99 بیشتر از زلزله های یک ماهه گذشته کل کشور بوده -کشور ایران در یک ماه گذشته به جز زلزله های بخش خنج؛ تنها 38 مرتبه لرزیده است- گزاف نگفته ایم؛ به طوری که در یک ماه گذشته یعنی از تاریخ 1 شهریور ماه تا 1 مهرماه 99 محمله فارس 40 مرتبه لرزیده است و فقط از این تعداد، 16 زمین لزره آن کمتر از 4 ریشتر بوده و 24 زلزله دیگر همگی بالای 4 ریشتر به ثبت رسیده است. (بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری). حالا غرش زمین و زلزله های پیاپی مهمان ناخوانده این روزهای منطقه جنوبی استان فارس شده و یادآور آخرین زلزله تلخ فارس که در تاریخ 20 خرداد 99 در بخشی از لارستان اتفاق افتاد، بر ترس و وحشت اهالی محمله افزوده است. 1717