اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردی که زن جوان را در برابر سه فرزندش کشته بود، خود را از پل عابر پایین انداخت