یوونتوس در آستانه سقوط به سری B

یوونتوس در آستانه سقوط به سری B
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ۱۵ سال قبل بود که پرونده ای تحت عنوان "کالچوپولی" گریبان باشگاه یوونتوس را گرفته، باعث پس گرفته شدن دو اسکودتوی این تیم و سقوط بیانکونری به سری بی شد. حالا و بعد از گذشت این همه سال، دوباره قراردادهای سال های اخیر باشگاه یوونتوس از نگاه قضات دادگاهی در تورین غیرقانونی بوده و نشریه گاتزتا دلااسپورت خبر از آغاز تحقیقات در این رابطه داده است. ارائه حساب های جعلی و صورت حساب های مالی نادرست در سال های اخیر باعث شده اندره‌آ انیلی، پاول ندود و فابیو پاراتیچی تحت بازرسی قرار گیرند. در واقع اواخر هفته گذشته بود که بازرسان دادگاهی در تورین بدون اطلاع قبلی به کمپ تمرینی باشگاه یوونتوس رفته و اسنالد مالی این باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. البته قرارداد کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۸ نیز مورد بررسی قرار گرفته، اما قاضی هنوز حکم به بازجویی از این بازیکن نداده است. رقم سود مشکوک در سه سال اخیر بالغ بر ۲۸۲ میلیون از نظر دادگاه تورین غیرطبیعی بوده و به همین علت آنها تصمیم به بررسی اسناد مالی این باشگاه و در واقع ارقام رد و بدل شده در قراردادهای مدیران یوونتوس هستند. در صورت اثبات ارتکاب جرم باشگاه یوونتوس، اخبار حاکی از احتمال در نظر گرفتن جرائمی سنگین برای این باشگاه وجود دارد. ممکن است کالچوپولی دیگری در راه باشد و حتی برخی منابعی خبر از احتمال بازپس گیری اسکودتوی ساتل قبل باشگاه یوونتوس داده اند. ۲۵۶ ۲۵۱