اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | لحظه وحشتناک ترمز خالی کردن اتوبوس و…