دستگاه ارت الکترونیکیپرستاری سالمندباتری انواع لپ تاپچاپ کارت پی وی سی

سخنان کاندیداهای درباره یارانه‌ها چقدر قابل اتکاست؟
امید حاجتی در نشستی خبری در رابطه با وضعیت ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی و شرایط موجود منابع و مصارف یارانه ها توضیحاتی ارائه کرد و پاسخگوی سوال خبرنگاران بود. مهمترین موارد اعلامی از سوی وی در پی می‌آید: *تمام پرداخت ها در سازمان هدفمندی یارانه ها به موجب قانون مصوب و تبصره آن در قانون بودجه انجام می‌شود و هیچ کسی به صورت خودسر نمی تواند مبلغ یارانه نقدی را افزایش یا کاهش دهد. بنابراین هر وعده درباره‌ی پرداخت یارانه نقدی باید مجوز قانونی داشته و به تصویب مجلس رسیده باشد. * در حال حاضر یک چهارم از کل مصارف هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی اختصاص دارد، بنابراین اگر قرار باشد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یابد باید حداقل ۲ و نیم برابر مصارف فعلی منابع وجود داشته باشد و در تبصره ۱۴ پیش بینی شود. * در تامین منابع جهت افزایش مبلغ یارانه نقدی باید به چند موردتوجه داشت، باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که یا از محل صادرات فرآورده‌های نفتی است که آن در دست ما نیست و باید قیمت جهانی ر شدکند و یا این که قیمت فرآورده ها در داخل کشور افزایش یابد. * در کنار افزایش مبلغ حامل های انرژی باید برخی از یارانه ها که  جنبه حمایتی دارند نیز حذف شود تا بتوان منابع را برای افزایش مبلغ یارانه های نقدی تامین کرد. * بنابراین اعلام اعداد بالا برای پرداخت یارانه امکان پذیر است و پرداخت آن را هم می‌توان انجام داد اما مساله اینجاست که باید چند مورد بررسی شود. اول ایجاد منابع دوم آثار آن در رفاه و تولید و دیگری مجوزهای قانونی لازم. در این حالت کاندیداهای ریاست جمهوری باید اعلام کنند که آیا تبعات سیاسی و اجتماعی این نوع از افزایش مبالغ یارانه نقدی را پیش بینی کرده اند یا خیر؟ ۲۲۳۲۲۳