اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چند میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟