اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اولین ویدیوی ادعایی در خصوص انفجار در واشنگتن