رهایی حدود ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران

رهایی حدود ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران
 دکتر امید قبادی در آستانه‌ی روز جهانی معلولین افزود: نوع دوستی صفت بارز و نهادینه شده‌ی مردم ایران در همه‌ی نقاط تاریخی بوده و سال گذشته با تصمیم بزرگوارانه‌ی برخی و رضایت به اهداء حدود ۳۰ هزار نفر  از خطر معلولیت رهایی یافتند. وی ادامه داد: از طریق پیوند نسوج و بافت‌هایی که توسط افراد مرگ مغزی و مرگ قلبی اهداشده انواع معلولیت‌ها ازجمله، نابینایی، سوختگی، نارسایی قلبی و مشکلات جسمی-حرکتی قابل‌ درمان است. نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: بیشترین پیوند نسوج مربوط به مشکلات حرکتی-فیزیکی و پوستی بوده است. ۴۷۲۳۳