اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرنوشت حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره به کجا…
به گزارش خبرآنلاین، آنچه که عنوان شد، یعنی باید در سال تحصیلی پیش‌رو برای این رشته از دانش‌آموزان دختر ثبت‌نام به عمل بیاید، مگر اینکه بازبینی چنین موضوعی پیچیده‌تر از تصور همگان باشد که بعید به نظر می‌رسد. پیگیری برای سرنوشت حذف رشته نمایش از هنرستان سوره، به توضیحی رسمی و دقیق نمی‌رسد، از آن توضیحاتی که گفته می‌شود « از ما نقل نکنید»، « از ما نشنیده بگیرید» و امثالهم مشخص است که امسال هم ثبت‌نامی صورت نگرفته و بهانه این است که قرار است ساختمان هنرستان به جای دیگری منتقل شود و در آن صورت مساله حل می‌شود. چیزی که در این دست از اخبار و پیگیری‌ها آزاردهنده‌ست، دقیقا همین شفاف نبودن است. هیچ مسئولی نمی‌آید توضیح دهد که چنین حذف‌هایی صورت گرفته و چرا صورت گرفته و پاسخ دهد. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید. 4747