اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مواجهه امام صادق (ع) با نظریه ارسطو/ خاک یک عنصر نیست
به گزارش «مبلغ»، روزی در محضر درس حضرت امام باقر علیه السلام به این قسمت از فیزیک ارسطو رسید که در جهان بیش از چهار عنصر وجود ندارد و آن عبارت است از خاک و آب و باد و آتش. امام جعفرصادق علیه السلام این جمله ارسطو را مورد اشکال و فقر علمی دید و فرمود حیرت می کنم از فردی چون ارسطو چگونه متوجه نشده که خاک یک عنصر نیست بلکه در خاک عناصر متعددی وجود دارد و هر یک از فلزات که در خاک می باشند یک عنصر جداگانه به شمار می روند. از زمان ارسطو تا دوره جعفرصادق علیه السلام نزدیک به هزار سال گذشته بود و در اندیشه هیچ شخصی خطور نکرده بود که با آن عقیده (عقیده ارسطو) مخالفت کند. بعد از هزار سال یک پسربچه که هنوز بیش از دوازده سال از عمرش نمی گذشت این مطلب را عنوان نمود که: خاک یک عنصر نیست. همین پسر بعد از این که خود شروع به تدریس کرد عنصرهای دیگر را هم از لحاظ بسیط بودن تخطئه کرد. امام جعفرصادق علیه السلام هزار و یکصد سال پیش از علمای قرن هجدهم میلادی اروپا که اجزاء هوا را کشف و از هم جدا کرده بودند فرمود: باد (هوا) یک عنصر نیست بلکه از چند عنصر به وجود آمده است. ۲۳۲۳