دستگاه جت پرینترالیاف بایکوویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …تعمیرات لوازم خانگی

سعید راد:  قهر یعنی چی؟ کجای دنیا برای ما دست زدند جز اینجا؟