افزایش پابندهای الکترونیکی با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها

افزایش پابندهای الکترونیکی با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها
 غلامعلی محمدی در نشست با مدیران سابق زندان‌ها افزود: در سوابق خدمتی‌ام در سازمان زندان‌ها تقریباً با همه مدیران اسبق سازمان کار کردم. هر کدام از آن عزیزان نکات مثبتی در مدیریت خود داشتند که بنا دارم همه آن نکات مثبت را به شکل تلفیقی در دستور کار خود قرار دهم. وی ادامه داد: سازمان باید بر مدار دانایی اداره شود از این رو از همه خبرگان امر استفاده خواهد شد تا زندان‌ها را بر اساس اصول علمی مبتنی بر علم زندانبانی اداره کنیم.   رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه سازمان زندان‌ها باید بر مدار دانایی اداره شود، گفت: بنا داریم ضمن بهره‌مندی از تجربیات و نظرات پیشکسوتان و افراد صاحب نظر، الگوهای موفق سایر کشورها را نیز بومی‌سازی کنیم. ۴۷۲۳۳