اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هشدار ربیعی درباره «کوتاه شدن فاصله زمانی شکل‌گیری بحران‌ها» / «صورت مسئله‌ها» را پاک یا منقلب می‌کنند